25 de nov. 2013

Fe


By EJBI què voldràs de mi quan el reflex

d'alguna creu s'acosti al crit d'auxili
desfet en un silenci fer de déus
inexistents?


EJB